loadingimg

Wczytuję dane...
/
 • pl
 • en
 • de
 • cz
0 szt. / 
0.00 PLN
 • Szukaj
KONTAKT

KONTAKT E-MAIL 24H/DOBE

email     sklep@zomax.eu

TELEFON +48 503 844 522

ZAUFANE OPINIE

Waluty
Wyświetl ceny w sklepie w wybranej walucie:
Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

Operatorem Stron Internetowej i Sklepu Internetowego ZOMAX
znajdującego się na stronie www.zomax.eu jest firma:

ZOMAX ALEKSANDRA ASZYK
ul. MORELOWA 1
84-240 REDA
NIP: 5881980141
Regon: 220624138

Nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 4866/08 prowadzonej przez Burmistrza miasta REDA

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego ZOMAX dostępnego pod adresem www.zomax.eu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 1. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

§ 2. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym ZOMAX zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.zomax.eu jest operator Sklepu - firma ZOMAX ALEKSANDRA ASZYK  z siedzibą w REDZIE, ul. MORELOWA 1, 84-240. W przypadku odbioru osobistego stroną dokonującą sprzedaży jest wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego o czym użytkownik informowany jest drogą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w Sklepie Internetowym ZOMAX.

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego ZOMAX w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.
 3. Ceny towarów widoczne dla Klientów detalicznych są cenami brutto.
 4. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej - w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia - odcienie mogą się różnić.
 5. Klasyfikacja oferty
 • PRODUKTY FABRYCZNIE NOWE
 • PRODUKTY OUTLET-BEZ ŻADNYCH ŚLADÓW UŻYTKOWANIA-PRZYGOTOWANE POWTÓRNIE DO SPRZEDAŻY,ODNOWIONE, POSERWISOWE
 • PRODUKTY UŻYWANE-POSIADAJĄCE ŚLADY UŻYTKOWANIA JAK NA ZAŁĄCZONYCH REALNYCH ZDJĘCIA

§ 4. Zamawianie towarów

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub przedsiębiorca. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
Zamówienie może zostać złożone poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu
 2. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane dla wystawienia rachunku adres sklep@zomax.eu
 3. Telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta +48 662 604 100+48 662 604 100
   Podczas składania zamówienia telefonicznego, kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia z linkiem do potwierdzenia przez kupującego zawarcia umowy sprzedaży i akceptacji regulaminu sklepu.

Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez firmę ZOMAX danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

Złożenie zamówienia wiąże się  zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy firmą ZOMAX a klientem składającym zamówieniem. Jedyną możliwością anulowania zamówienia jest złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy – szczegółowy opis procedury wraz z formularzem do pobrania znajduje się na stronie www.zomax.eu w dziale w zakładce „Zwroty” (u dołu strony)

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym ZOMAX musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi przyjęcie do realizacji. ( potwierdzenie złożenia zamówienia)
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie z terminie 7 dni, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 4. Większość zamówień realizowanych (wysyłanych) jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
 5. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej, 2-3 dni robocze w przypadku przesyłki pocztowej, 2-3 dni w przypadku przesyłki Paczkomaty Inpost..
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym ZOMAX.
 7. Do transakcji wystawiamy PARAGONY,FAKTURY VAT MARŻA(na firmę lub imienne), oraz FAKTURY VAT 23% w zależności od oferty.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  2. niekompletności zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient uprawniony jest do:
   a/ odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić ZOMAX, w tym w drodze e-mailowej lub poprzez infolinie, o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo
   b/ przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Klienta) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem - protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
 9. W przypadku wyboru przez kupującego formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, klient zobowiązany jest odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia. Kupujący, który nie odbierze i nie opłaci przesyłki z zamówieniem, niedopełniając tym samym umowy sprzedaży/zakupu, może otrzymać wezwanie do zapłaty i zostać obciążony kosztami poniesionymi przez sprzedającego w ramach świadczenia usługi, wraz z przysługującymi odsetkami.
 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.§ 6. Formy płatności

 1. Gotówką przy odbiorze towaru u kuriera
 2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. Poprzez system PayU.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi lub przez bankowość elektroniczną.

§ 7. Transport i dostawa towarów

Przygotowanie logistyczne, opakowanie oraz koszty i rodzaje dostaw zostały zamieszczone na stronie www.zomax.eu w dziale "Koszty i rodzaje dostaw".

 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

§ 8. Reklamacje i gwarancje

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem firmy ZOMAX  (sklep@zomax.eu).
 2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję chyba, że opis na stronie produktu wskazuje inaczej. Okres gwarancji zależy od producenta,sprzedawcy i rodzaju zakupionego towaru. Okres gwarancji podany jest na karcie produktu.
 3. Zwroty towarów w przypadku odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (zgodnie z ustawą z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) przyjmowane są w przypadku, gdy pozostają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsumentowi, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura rękojmi wraz z niezbędnym do wypełnienia formularzem znajduje się na stronie internetowej www.zomax.eu w dziale GWARANCJE
 5. Firma ZOMAX  jest gwarantem sprzedawanych produktów, gwarancja udzielana i realizowana jest przez sprzedawcę lub producentów oferowanych towarów. Realizacja gwarancji odbywa się w zewnętrznych serwisach producentów lub w serwisie sprzedawcy.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  za wady fizyczne towaru dla kupujących firm jest wyłączona (Art 558 par 1 KC).

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,
  b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,
  c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,
  d) Opera w wersji nie starszej niż 8.0,
  e) Safari.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym ZOMAX wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do firmy ZOMAX ALEKSANDRA ASZYK z siedzibą w REDZIE oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep www.zomax.eu
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Zawartość Internetowego Sklepu ZOMAX nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego ZOMAX są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów.
 6. Internetowy Sklep ZOMAX nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U .z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz.271) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 10. „W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”
  Regulamin dostępny jest pod poniższym linkiem:
  https://shops.ceneo.pl/documents/Regulamin%20Programu%20Zaufane%20Opinie.pdf